Invisalign

...chcem sa dozvedieť viac...

Dokonalý úsmev vďaka neviditeľnému strojčeku invisalign

Invisalign sa stal veľmi populárnou metódou v ortodoncii. Na vyrovnávanie zubov sa používa špeciálne navrhnutá a vyrobená sada priesvitných, plastických a snímateľných dláh. Tento aparát je v podstate neviditeľný, vďaka čomu je liečba estetická.

Tak ako pri každej liečbe, aj pri INVISALIGN liečbe je potrebné, aby Vás najprv videla Dr. Paulisová, ktorá zhodnotí stav Vášho chrupu, odchýlky polôh, sklony, rotácie Vašich zubov a vzťah čeľuste voči sánke. Zhodnotí, či a v akom rozsahu je čeľustno-ortopedická liečba nutná a aké sú možnosti liečby. Už pri prvej konzultácii si môžete prebrať ako bude liečba prebiehať  a k akému výsledku sa chceme spoločne dopracovať.

Ak ste sa pre liečbu rozhodli, absolvujete komplexné vstupné čeľustno-ortopedické vyšetrenie, ktoré zahŕňa 3D skenovanie inovatívnym 3D skenerom iTERO, vstupnú fotodokumentáciu – fotky PRED liečbou, spísanie Vašej anamnézy, funkčné vyšetrenie a veľa, veľa podpisov smile

Na základe znalostí a skúseností následne Dr. Paulisová vypracuje návrh Vášho liečebného plánu a pripraví jeho simuláciu – video plán, ako bude liečba v jednotlivých krokoch v čase prebiehať. Pri každom vypracovanom návrhu doktorka zahrnie všetky údaje, ktoré získala o stave Vašich zubov na vstupnom vyšetrení. Samotný video plán je každému pacientovi odprezentovaný a odkonzultovaný.

V dnešnej dobe je možná konzultácia on-line, čo Vám ušetrí minimálne jednu cestu do ambulancie. Ak pacient video plán – simuláciu liečebného plánu schváli, doktorka objedná personalizované INVISALIGN dlahy.

Vaša liečba začína buď pri najbližšej návšteve ambulancie, kde Vám nalepíme tzv. attachmenty, malé biele vystupujúce hrbolčeky, ktoré napomáhajú presnému fungovaniu INVISALIGN dláh alebo po obdržaní malého množstva priesvitných vyrovnávačov poštou, ak Dr. Paulisová usúdi, že je možné začať bez attachmentov. 

Každá na mieru vyrobená priesvitná dlaha bude posúvať Vaše zuby podľa vopred naplánovanej liečby. Dlahy je nutné meniť v poradí ako idú za sebou. 

Nesmierne dôležitá je samotná hygiena. O hygiene budete poučení telefonicky alebo priamo v ambulancii školenou asistentkou po obdržaní hygienického balíčka, ktorý obsahuje všetky potrebné pomôcky na perfektnú starostlivosť o Vaše zuby.

Podľa náročnosti a dĺžky Vašej liečby si dohodnete časové rozpätie, kedy je opäť potrebné aby Váš stav liečby skontrolovala a zhodnotila Dr. Paulisová. Na dohodnuté obdobie sa Vám odovzdá niekoľko sád INVISALIGN dláh, ktoré si budete meniť podľa pokynov.

Po ukončení INVISALIGN liečby Vám budú tzv. attachmenty zo zubov odstránené. Týmto ale liečba nekončí!  Pacient absolvuje výstupné vyšetrenie, ktoré zahŕňa 3D skenovanie inovatívnym 3D skenerom iTERO, výstupnú fotodokumentáciu – fotky PO liečbe.

Na udržanie nového postavenia zubov je potrebné vyrobiť ESSIX fólie, ktoré zabezpečia správnu retenciu. Tieto priesvitné dlahy používame maximálne na dobu 6 mesiacov.

Potom sú vyrobené definitívne špeciálne Vivera retainers – 3 páry nočných strojčekov na udržiavanie dosiahnutého výsledku. Tieto sa nosia dovtedy, pokým chcete mať rovné zuby smile

Vykročte na Vašu cestu za dokonalým úsmevom už teraz. Kontaktujte Dr. Paulisovú a zistite, že mať krásne vyrovnané zuby môžete mať ľahko aj Vy.

Kontakt